;

Denetim Hizmetleri

images

Denetim Hizmetleri

Verilen hizmetlerin düzenli bir şekilde kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde verilebilmesi için Tuğra Tesis Hizmetleri uzman kadrosuyla denetim faaliyetlerini yürütmektedir.
Denetim ekibi tarafından yürütülen faaliyetlerle muhasebe ve uygulama, teknik, güvenlik, peyzaj, temizlik konularının düzenli proje takibini yapmakta ayrıca sitenin işletme giderlerini mümkün olan asgari seviyeye indirmek için gerekli çalışmaları yaparak önerilerini bir rapor halinde yönetime sunuyoruz.

Verilen hizmetlerin düzenli bir şekilde kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde verilebilmesi için Tuğra Tesis Hizmetleri uzman kadrosuyla denetim faaliyetlerini yürütmektedir.
Denetim ekibi tarafından yürütülen faaliyetlerle muhasebe ve uygulama, teknik, güvenlik, peyzaj, temizlik konularının düzenli proje takibini yapmakta ayrıca sitenin işletme giderlerini mümkün olan asgari seviyeye indirmek için gerekli çalışmaları yaparak önerilerini bir rapor halinde yönetime sunuyoruz.

Yerinde Denetim kapsamında;
 • Banka ve kasa hareketleri
 • Cari hesaplar
 • Sözleşmeler
 • Teklifler
 • Tutulan tüm resmi defterler
 • Çalışan personelin çalışmalarının takibi
 • Çalışanların özlük dosyalarının kontrolü
 • Yönetim kurulunda alınan kararların uygulanmasının kontrollerini yapıyoruz.

Güvenlik Denetimi kapsamında;
 • Özel Güvenlik Yasasına göre özel güvenlik personellerinin gözetim ve erişim kontrollerinin sunulması
 • Güvenlik personelinin eğitim, denetim ve resmi uygulamalarının takibi
 • Gerekli durumlarda adli olayların güvenlik personeliyle paylaşılması
 • Hızlı güvenlik önlemleri ve tedbirlerin alınması

Peyzaj Denetimi kapsamında;
 • İnsan, bitki ve hayvan sağlığı açısından peyzaj alanlarında yapılan tüm faaliyetleri denetlemek
 • Yeşil alan kapasitelerini maksimum verim ile kullanılmasını sağlamak

Teknik Denetim kapsamında;
 • İnsan hayatının güvenliği, sunulan konforun devamının sağlanması için her türlü teknik cihaz ve donanımın sürekli bakımlı ve hizmete hazır olabilmesi için kontrollerinin yapılması
 • Teknik kontrol ve takip dosyalarının, envanterlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlenmesinin sağlanması
 • Site içerisinde bulunan teknik envanterleri %100 çalışır durumda olmasını sağlamak