;

Yönetim Hizmetleri

Yönetim Hizmetleri
BÜTÇE YÖNETİMİ

Her türlü toplu yapının yönetim planı ve kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde ihtiyaçlarını belirliyor ve yıllık bütçe planlaması yapıyor ve bu bütçeleri yönetiyoruz.
Ortak gider aidat bütçeleri, demirbaş yatırım bütçelerinin yönetimi gibi konularda yapılan çalışmaların Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu ve Kat Malikleri Kurulu onayına sunulması ve sonrasında uygulamaların yürütülmesi aşamalarını tamamlıyoruz.


AİDAT TAKİP

Yönetim organları tarafından onaylanan bütçelerin yasal mevzuatlara uygun şekilde tebliğ edilmesini sağlıyor, tahakkukunu gerçekleştiriyoruz.
Tahsilatları düzenli olarak takip ediyor ve yönetim organlarına düzenli raporluyoruz.
Borç takibini yapıyor, zamanında yapılmayan ödemeler ile ilgili gerekli işlemlerin takibini yapıyoruz


FİNANS YÖNETİMİ

İhtiyaçlar doğrultusunda nakit dengesini planlıyoruz. İhtiyaç alımlarını yapıyor, gerekli ödeme planlamalarını ve ödeme işlemlerini takip ediyoruz.
Her türlü tasarruf tedbir planlarını sizler için geliştiriyoruz.


MUHASEBE

Resmi defterleri tasdik ettiriyor ve koruyoruz. İşletmenin tüm resmi kurumlara karşı olan yükümlülükleri takip ediyor, beyannameleri düzenliyoruz.
İşletmenin tüm muhasebe kayıtlarını muhasebe standartlarına göre tutuyor ve saklıyoruz.
Bütçe öncesi mali tabloların analizini yapıyor, mali durum tablolarını sistematik bir şekilde hazırlıyoruz.
 


SATIN ALMA

Hizmet verdiğimiz yapının ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmetlerin satın alımlarını toplu konutların bütçesine katkı sağlayacak şekilde alımını gerçekleştiriyoruz.
Yönetimin demirbaşları arasında bulunan cihazların bakım ve onarımlarının takibini yaparak kesintisiz bir şekilde hizmet alımını sağlıyoruz.
 


İNSAN KAYNAKLARI

Tesisin tüm hizmet birimlerinin analizini yapıyor ihtiyaç duyulan en doğru personelin istihdam edilmesini sağlıyoruz. İstihdam edilen personele gerekli oryantasyon eğitimini veriyoruz.
Personelin özlük dosyalarını düzenli olarak takip ediyor, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları takip ediyor, denetime hazırlıyoruz.
 


HALKLA İLİŞKİLER

Kat sakinleri için mevsime, gündeme uygun sosyal etkinlikler düzenliyoruz.
Resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkileri sağlıyor, ihtiyaç durumunda gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı oluyoruz.
Genel kurul toplantılarını planlıyor, seçim organizasyonlarını yapıyoruz.
Kat sakinlerinin işletme ve tesis ile ilgili talep, öneri ve şikayetlerini alıyor. Gerekli değerlendirmeleri yapıyor ve çözüm üretiyoruz.
Gerekli duyuru ve bilgilendirmeleri SMS ve ilan panolarının kullanarak sağlıyoruz.
Çeşitli konularda ihtiyaç duyulması halinde anketler düzenliyor, sonuçları değerlendiriyoruz.
 


PEYZAJ

Açık ve kapalı alanlardaki bahçe düzenlemeleri, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, budama ve çim alanların periyodik bakımını sağlıyoruz.
Ortak yaşam alanlarının düzenli bakım ve tasarımı ile toplu konut alanlarındaki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz.
 


BAKIM VE ONARIM

İşletme bütçesini en verimli şekilde yönetmek için önleyici planlamalar yapıyoruz. Tesis ortak alanlarında en kaliteli hizmetin verilmesi için teknik destek, koruma ve bakım onarım faaliyetlerini organize ediyoruz.
 


TEMİZLİK

Önceliğimiz insan ve toplum sağlığıdır. Toplu konutlardaki aileler, sakinler, çalışanlar ve tüm paydaşların sağlığını korumak için tesis ortak alanlarının sürekli temiz ve hijyenik kalmasını sağlıyoruz.
Su depolarının dezenfekte edilmesi, havalandırmaların düzenli temizliğinin yapılması, kapalı ve açık alanların periyodik temizlik ve ilaçlamasını yapıyoruz. 
 


GÜVENLİK

Güvenlik risk analizlerini yapıyor, gerekli güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesini sağlıyoruz.
Tesisin ihtiyacı olan güvenlik belgelerinin alınması için gerekli prosedürlerin takip edilmesine destek oluyoruz.
Toplu konutun her bir noktasının dışarıdan gelecek tehlikelere karşı sertifikalı güvenlik görevlilerinin denetimiyle 24 saat kesintisiz korunmasını sağlıyoruz.